معنی و ترجمه کلمه mother complex به فارسی mother complex یعنی چه

mother complex


روانشناسى : عقده مادرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها