معنی و ترجمه کلمه motion به فارسی motion یعنی چه

motion


جنبش ،تکان ،حرکت ،جنب وجوش ،پيشنهاد کردن ،طرح دادن ،اشاره کردن
علوم مهندسى : جنبش
معمارى : جنبش
روانشناسى : حرکت
بازرگانى : پيشنهاد
علوم هوايى : حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها