معنی و ترجمه کلمه motor casing به فارسی motor casing یعنی چه

motor casing


علوم مهندسى : بدنه موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها