معنی و ترجمه کلمه motor function به فارسی motor function یعنی چه

motor function


روانشناسى : کارکرد حرکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها