معنی و ترجمه کلمه motor-coach jack به فارسی motor-coach jack یعنی چه

motor-coach jack


علوم مهندسى : جک اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها