معنی و ترجمه کلمه motor-skill به فارسی motor-skill یعنی چه

motor-skill


روانشناسى : مهارت حرکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها