معنی و ترجمه کلمه mould cavity به فارسی mould cavity یعنی چه

mould cavity


علوم مهندسى : محفظه قالب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها