معنی و ترجمه کلمه mounting flange به فارسی mounting flange یعنی چه

mounting flange


علوم مهندسى : لبه مهارکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها