معنی و ترجمه کلمه movable dam به فارسی movable dam یعنی چه

movable dam


سد متحرک
عمران : سدى که قابل انتقال بوده و مغمولا در مسير سيل قرار مى دهند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها