معنی و ترجمه کلمه moveable head disk unit به فارسی moveable head disk unit یعنی چه

moveable head disk unit


کامپيوتر : واحد ديسک با هد جابجاپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها