معنی و ترجمه کلمه movement به فارسی movement یعنی چه

movement


حرکت دادن ،جنبش ،تکان ،حرکت ،تغيير مکان ،گردش ،(مو ).وزن ،ضرب ،نهضت
علوم مهندسى : گردش
معمارى : حرکت
قانون ـ فقه : نهضت
روانشناسى : نهضت
علوم هوايى : حرکت
علوم نظامى : جابجا کردن تحرک

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها