معنی و ترجمه کلمه moving-coil measuring mechanism به فارسی moving-coil measuring mechanism یعنی چه

moving-coil measuring mechanism


علوم مهندسى : مکانيزم سنجش قاب گردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها