معنی و ترجمه کلمه moving به فارسی moving یعنی چه

moving


متحرک ،موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها