معنی و ترجمه کلمه much less به فارسی much less یعنی چه

much less


کوچکتر،خردتر،کمتر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها