معنی و ترجمه کلمه mucoid به فارسی mucoid یعنی چه

mucoid


مخاطى ،بلغمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها