معنی و ترجمه کلمه mucopurulent به فارسی mucopurulent یعنی چه

mucopurulent


چرک مخاطى ،داراى جراحت و مخاط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها