معنی و ترجمه کلمه mud flush rotary به فارسی mud flush rotary یعنی چه

mud flush rotary


عمران : حفارى اورانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها