معنی و ترجمه کلمه mud silting به فارسی mud silting یعنی چه

mud silting


معمارى : گل گرفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها