معنی و ترجمه کلمه mug به فارسی mug یعنی چه

mug


Mumps Users،ابخورى ،ليوان ،ساده لوح ،دهان ،دهن کجى ،کتک زدن ،عکس شخص محکوم
کامپيوتر : mumps


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها