معنی و ترجمه کلمه multi-color recorder به فارسی multi-color recorder یعنی چه

multi-color recorder


علوم مهندسى : نگارنده چند رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها