معنی و ترجمه کلمه multi-jet blowpipe به فارسی multi-jet blowpipe یعنی چه

multi-jet blowpipe


علوم مهندسى : بورى چند شعله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها