معنی و ترجمه کلمه multi-stage press به فارسی multi-stage press یعنی چه

multi-stage press


علوم مهندسى : پرس چند طبقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها