معنی و ترجمه کلمه multicenter binding به فارسی multicenter binding یعنی چه

multicenter binding


شيمى : پيوند چند مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها