معنی و ترجمه کلمه multicollinearity به فارسی multicollinearity یعنی چه

multicollinearity


چند خطى ،هم خطى بين متغيرهاى مستقل( در اقتصادسنجى)
بازرگانى : هم خطى بين متغيرهاى مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها