معنی و ترجمه کلمه multiple grid valve به فارسی multiple grid valve یعنی چه

multiple grid valve


علوم مهندسى : لامپ چند شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها