معنی و ترجمه کلمه multiple ionization به فارسی multiple ionization یعنی چه

multiple ionization


الکترونيک : يونش مکرر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها