معنی و ترجمه کلمه multiple loading operating system به فارسی multiple loading operating system یعنی چه

multiple loading operating system


کامپيوتر : سيستم عامل بارکننده چندتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها