معنی و ترجمه کلمه multiple moment به فارسی multiple moment یعنی چه

multiple moment


ورزش : گشتاور چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها