معنی و ترجمه کلمه multiple offence به فارسی multiple offence یعنی چه

multiple offence


ورزش : حمله مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها