معنی و ترجمه کلمه multiple pass printing به فارسی multiple pass printing یعنی چه

multiple pass printing


کامپيوتر : چاپ چند گذرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها