معنی و ترجمه کلمه multiple personality به فارسی multiple personality یعنی چه

multiple personality


روانشناسى : شخصيت چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها