معنی و ترجمه کلمه multiple series به فارسی multiple series یعنی چه

multiple series


الکترونيک : مدارهاى زنجيرى با اتصال چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها