معنی و ترجمه کلمه multiple telegraphy به فارسی multiple telegraphy یعنی چه

multiple telegraphy


الکترونيک : تلگراف چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها