معنی و ترجمه کلمه multiple-unit valve (or tube) به فارسی multiple-unit valve (or tube) یعنی چه

multiple-unit valve (or tube)


الکترونيک : لامپ مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها