معنی و ترجمه کلمه multiplier impact به فارسی multiplier impact یعنی چه

multiplier impact


بازرگانى : اثر بهم فزايندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها