معنی و ترجمه کلمه multipolar به فارسی multipolar یعنی چه

multipolar


چند قطبى
علوم مهندسى : چند قطبى
الکترونيک : چند قطبى
عمران : چندقطبى
روانشناسى : چندقطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها