معنی و ترجمه کلمه multiprogramming به فارسی multiprogramming یعنی چه

multiprogramming


عملکرد چند برنامه اى
کامپيوتر : عملکرد چند برنامه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها