معنی و ترجمه کلمه multispectral به فارسی multispectral یعنی چه

multispectral


استفاده از چند طيف نورى
علوم نظامى : عکاسى چند طبقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها