معنی و ترجمه کلمه multivariate analysis به فارسی multivariate analysis یعنی چه

multivariate analysis


روانشناسى : تحليل چند متغيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها