معنی و ترجمه کلمه mundane به فارسی mundane یعنی چه

mundane


اين جهانى ،دنيوى ،خاکى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها