معنی و ترجمه کلمه municipal budget به فارسی municipal budget یعنی چه

municipal budget


بازرگانى : بودجه شهردارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها