معنی و ترجمه کلمه munificence به فارسی munificence یعنی چه

munificence


بخشش ،بخشندگى ،دهش ،کرم ،کرامت ،بذل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها