معنی و ترجمه کلمه munitioneer به فارسی munitioneer یعنی چه

munitioneer


کارگر زرادخانه
علوم نظامى : مهمات ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها