معنی و ترجمه کلمه murder به فارسی murder یعنی چه

murder


قتل عمدى ،کشتار،ادمکشى ،کشتن ،بقتل رساندن
قانون ـ فقه : قتل عمد،به قتل رساندن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها