معنی و ترجمه کلمه mush به فارسی mush یعنی چه

mush


حريره ارد ذرت ،خمير نرم ،(در راديو )صداى مزاحم ،پارازيت ،خش خش ،حريره اردذرت تهيه کردن ،سفر پياده در برف ،پياده در برف سفرکردن ،احساسات بيش از حد
عمران : خمير
علوم هوايى : افزايش ناگهانى زاويه حمله بدون شتاب قائم انى متعاقب که از اندازه حرکت در امتداد مسير اصلى ناشى ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها