معنی و ترجمه کلمه mushiness به فارسی mushiness یعنی چه

mushiness


نرمى ،شلى ،سستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها