معنی و ترجمه کلمه mushroom city به فارسی mushroom city یعنی چه

mushroom city


شهرى که زود ترقى مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها