معنی و ترجمه کلمه mushroom head به فارسی mushroom head یعنی چه

mushroom head


علوم مهندسى : سر عدسى در پيچ ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها