معنی و ترجمه کلمه musketeer به فارسی musketeer یعنی چه

musketeer


شمخال چى ،تفنگدار
علوم نظامى : تفنگدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها