معنی و ترجمه کلمه must به فارسی must یعنی چه

must


بايد،بايست ،ميبايستى ،بايسته ،ضرورى ،لابد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها